Vzťahová kultúra na Slovensku (rodina, škola, firma, štát …)

Motto: Keď sa už konečně táto vojna skončí, a všetky škody budú zrátané, až potom sa nozaj dozvieme, koľko mŕtvych nezabil priamo žiadny vírus, ale obyčajný ľudský strach a panika, túžba ovládať iných – hlavne na strane tých bohatých či mocných – a psychické násilie všetkého druhu. https://www.youtube.com/watch?v=-tiVGYQF1hY (Video už nie je k dispozícii.) Ilustračné …